MUTLU MUSUN?

|  , anaslide, YAŞAM

 


Mutluluk öğrenilen bir şey olabilir mi? Mutluluk ve kişilik ilişkisi üzerine çalışan Doç. Dr. Selda Koydemir, pek çok araştırmaya göre mutluluğu etkileyen kişilik özelliklerinden en baskın olanların dışadönük olma ve duygusal denge olduğunu söylüyor. Dışadönük kişiler yaşamdan ve ilişkilerinden daha çok doyum alıyor. Dengeyi bulmakta zorlananlar ise stres ve kaygıyla başa çıkmakta güçlük yaşıyor ve olumsuz düşünceler geliştirmeye eğilimli oluyor. Ancak Doç. Dr. Selda Koydemir, kişilik özelliklerini değiştirme hedefi koyarken dikkatli olman konusunda uyarıyor: “Bunlar aynı zamanda bizi biz yapan özellikler. Her kişilik özelliğinin avantajları ve dezavantajları var. Öncelikle kim olduğunu kabul et ve kendini var olan özelliklerinle sev. Ancak daha iyi bir yaşam için bazı kişilik özelliklerini törpülemenin mümkün olduğunu da bil.”

 

viridianprints