DAHA GÜÇLÜ OL

|  , anaslide, FITNESS

 


Ağırlık çalışmanın sadece kaslarını belirginleştirmeye yaradığını düşünüyorsan yanılıyorsun.

İşte güzel bir haber: Sydney Üniversitesi’nde 80 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, ağırlık egzersizi yapan yetişkinlerin, yapmayanlara kıyasla kanser bağlantılı ölüm riskinin yüzde 31 daha düşük olduğu kanıtlanmış. Daha da güzel bir haberimiz var: Yine aynı araştırmada, vücut ağırlığı veya ağırlık aletleri ile çalışmak arasında bir fark olmadığı saptanmış. Kısacası ağırlık çalışarak sadece kaslarını değil, aynı zamanda sağlığını da güçlendiriyorsun.

 

viridianprints